พวงหรีด วัดดอนใหญ่

วัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

*ร้านดอกไม้อาจจะมีการเปลี่ยนดอกไม้ในการจัดจากแบบบ้างในบางโอกาส

แผนที่ส่งพวงหรีด วัดดอนใหญ่

ร้านดอกไม้ ร้านพวงหรีด ส่งพวงหรีด

ร้านพวงหรีด BeInHeaven.com ให้บริการส่งพวงหรีด วัดดอนใหญ่ สวยๆ วัดดอนใหญ่ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดกลางคลองแปด ตามสถานที่ตั้ง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2453 แต่ไม่มีหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง ที่วัดมีการสอนพระปริยัติธรรม และมีโรงเรียนสอนเด็กอีกด้วย วัดได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ร้านดอกไม้ วัดดอนใหญ่ เปิดบริการทุกวันคะ

Posted in วัดในจังหวัดปทุมธานี | Tagged | Comments Off

พวงหรีด วัดดาวดึงษ์

วัดดาวดึงษ์ บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

*ร้านดอกไม้อาจจะมีการเปลี่ยนดอกไม้ในการจัดจากแบบบ้างในบางโอกาส

แผนที่ส่งพวงหรีด วัดดาวดึงษ์

ร้านดอกไม้ ร้านพวงหรีด ส่งพวงหรีด

BeInHeaven.com ร้านพวงหรีด วัดดาวดึงษ์ บริการส่งพวงหรีด

วัดดาวดึงษ์ เป็นวัดชาวไทยเชื้อสายมอญที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นสร้างขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร พระอุโบสถสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เมื่อปี พ.ศ. 2500

ร้านดอกไม้ และ พวงหรีด จัดส่งที่วัดดาวดึงษ์ จังหวัดปทุมธานี

Posted in วัดในจังหวัดปทุมธานี | Tagged | Comments Off

พวงหรีด วัดตลาดใต้

วัดตลาดใต้ บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

*ร้านดอกไม้อาจจะมีการเปลี่ยนดอกไม้ในการจัดจากแบบบ้างในบางโอกาส

แผนที่ส่งพวงหรีด วัดตลาดใต้

ร้านดอกไม้ ร้านพวงหรีด ส่งพวงหรีด

ร้านพวงหรีด BeInHeaven.com ส่งพวงหรีด วัดตลาดใต้ เลือกดูแบบและราคาที่ตรงกับความต้องการของคุณได้คะ

วัดตลาดใต้ ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งน่าที่จะเป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ระแวกนี้เป็นผู้สร้างและตั้งชื่อวัดว่า ตลาดใต้ เพราะเป็นบริเวณที่ชาวบ้านใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้า หรือเรียกว่าตลาดน้ำในสมัยนั้นนั่นเอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2425

ร้านดอกไม้ วัดตลาดใต้ พวงหรีดแสดงความอาลัย

Posted in วัดในจังหวัดปทุมธานี | Tagged | Comments Off