พวงหรีด วัดตลาดใต้

วัดตลาดใต้ บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

*ร้านดอกไม้อาจจะมีการเปลี่ยนดอกไม้ในการจัดจากแบบบ้างในบางโอกาส

แผนที่ส่งพวงหรีด วัดตลาดใต้

ร้านดอกไม้ ร้านพวงหรีด ส่งพวงหรีด

ร้านพวงหรีด BeInHeaven.com ส่งพวงหรีด วัดตลาดใต้ เลือกดูแบบและราคาที่ตรงกับความต้องการของคุณได้คะ

วัดตลาดใต้ ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งน่าที่จะเป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ระแวกนี้เป็นผู้สร้างและตั้งชื่อวัดว่า ตลาดใต้ เพราะเป็นบริเวณที่ชาวบ้านใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้า หรือเรียกว่าตลาดน้ำในสมัยนั้นนั่นเอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2425

ร้านดอกไม้ วัดตลาดใต้ พวงหรีดแสดงความอาลัย

Posted in วัดในจังหวัดปทุมธานี | Tagged | Comments Off

พวงหรีด วัดตลาดเหนือ

วัดตลาดเหนือ บางขะแยง เมืองปทุมธานี

*ร้านดอกไม้อาจจะมีการเปลี่ยนดอกไม้ในการจัดจากแบบบ้างในบางโอกาส

แผนที่ส่งพวงหรีด วัดตลาดเหนือ

ร้านดอกไม้ ร้านพวงหรีด ส่งพวงหรีด

ร้านดอกไม้ BeInHeaven.com ส่งพวงหรีด วัดตลาดเหนือ
วัดตลาดเหนือ หรือวัดเหนือ ถนนปทุมธานีสายใน ตำบลขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2431 ที่ตั้งของวัดในสมัยก่อนเป็นตลาดน้ำ จึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อวัด พระพุทธรูปประจำวัดที่มีชื่อเสียงได้แก่ หลวงพ่อสำเภาทอง เป็นพระพุทธรูปเนื้อสัมริด ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอู่ทอง ขนาดหน้าตัก 60 ซ.ม. ซึ่งถูกค้นพบหลังจากที่เจดีย์ชำรุด และได้พบว่าเจดีย์นั้นตั้งอยู่บนเรือสำเภาซึ่งอยู่ใต้ดิน จึงเป็นที่มาของชื่อนี้ ที่วัดนี้จึงเป็นที่นิยมของชาวพุทธมากราบไหว้ บูชา และมีการจัดงานทางศาสนาเป็นประจำ
ร้านพวงหรีด วัดตลาดเหนือ ยินดีให้บริการส่งพวงหรีด

Posted in วัดในจังหวัดปทุมธานี | Tagged | Comments Off