นนทบุรี ส่งพวงหรีดวัดในหมวด ห

วัดหมวด ห เลือกวัดที่ต้องการส่งพวงหรีดคะ ร้านพวงหรีด beinheaven.com

วัดหงษ์ทอง ถนนสุขาประชาสรรค์ 2  บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
วัดหลังบางอุโบสถ บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 11140
วัดหูช้าง บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 11130
วัดใหญ่สว่างอารมณ์ อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
วัดใหม่ผดุงเขต ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 11130
Posted in วัดในจังหวัดนนทบุรี | Tagged , , | Comments Off

นนทบุรี ส่งพวงหรีดวัดในหมวด อ

วัดหมวด อ เลือกวัดที่ต้องการส่งพวงหรีดคะ ร้านพวงหรีด beinheaven.com

วัดอมฤต บางไผ่ เมืองนนทบุรี 11000
วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี 11150
วัดอัมพวัน บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140
วัดอินทร์ เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 11140
วัดอินทราราม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
วัดอุทยาน บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 11130
วัดอุบลวนาราม ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 11130
วัดเอนกดิษฐาราม บางใหญ่ 11140
Posted in วัดในจังหวัดนนทบุรี | Tagged , , | Comments Off

พวงหรีด วัดกลางคลองสี่

วัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี

แผนที่ส่งพวงหรีด วัดกลางคลองสี่

เบอร์โทรศัพท์ของวัด 0-2533-2953

ร้านดอกไม้ ร้านพวงหรีด ส่งพวงหรีด

ร้านพวงหรีด BeInHeaven.com ร้านดอกไม้ วัดกลางคลองสี่ มีหลวงปู่ด๊วด ณานวโร เป็นผู้จัดตั้งวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งหลัง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 ในเวลาต่อมา นายลับ นางแบะ สังวาลเล็ก นายลี นางจัน แกมเงิน นายโต๊ด กระดาษทอง และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นใหม่ ให้ชื่อว่า วัดใหม่กลางคลองสี่ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดกลางคลองสี่ เมื่อปี พ.ศ. 252 พระประธานคือพระศรีศาสดาจำลอง และ หลวงพ่อสุโขทัย ทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2471 และได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากไร้มาโดยตลอด ส่งพวงหรีด โดยร้านดอกไม้ พวงหรีด วัดกลางคลองสี่

Posted in วัดในจังหวัดปทุมธานี | Tagged | Comments Off